Åsenhöga gamla kyrkogård

På Åsenhöga gamla kyrkogård finns dessa fantastiska gravstenar ännu kvar. Under denna vilar Måns Eriksson och hans hustru Karin Michaelsdotter från Abborrakull. Texten Lyder:

HÄR UNDER HVILAR
HOS GUDH M:ES:
K:MD I ABRAKUL
1729 1732

Under denna sten vilar sonen Anders Månsson från Abborrakull
HÄR UNDER HV
ILAR: SALIG HO
S GUDH: AMS
I ABRAKUL ANO
1751: ILD ANO 1732
ISD: ANO 17..

Till startsidan