Halmstad Rådhusrätt 1687

Den 10 December 1687 var Magistraten församlat, förutan Rådman Rickard Olofsson, som förrester är, och då blev den behörige rekvisita verkställd till den berammade exekutionens förrättande över Trollkonan Anna Jönsdotter. Sålunda, att sedan prästerna hade ifrån morgonen till klockan 9 varit hos henne och henne betjänt, följde såväl Hans Övervördighet Herr Prosten och Kyrkoherden Mag.r Alexander Wiroenius, såväl som Capellanen Vällärde Herr Lars Dahlberg, samt Hus Capellanen Vällärde Herr Vitus Holm, ut med henne genom Staden gåendes till Berget utanför Norre Port, uppå vilket sedan sjungande och läsande var förrättat för henne; Exekutionen strax vid det upprättade Bålet förrättades, alldeles efter Höglovl. Kongl. Hovrättens nåderättvisa doms innehåll, hon Anna Jönsdotter blev halshuggen och sedan kastat på Elden.

Tillbaka