Sunnerbo härads dombok den 29/8 1677

En självspillning.

Samma dag resolverades över en hustru, Bengta Månsdotter i Värset i Angelstad socken, havandes hon upphängt sig själv, utan det att hon varken varit tillförne av vitta (vettet?) eller sjuk, men sådan skändelig gärning, desperata malitia, på sig förövat, det hennes gårdeman, Per Svensson, och gårdekvinna, hustru Ingeborg Johansdotter, bevittnade vara sannfärdigt, att hon i kraft av det 4 Cap. Högm.b. L L. till skogs föras och i bålet brännas, såsom och, att av hennes enskilte egendom tagas så mycket som mästermannen för sitt omak är berättigad, och intet av mannens. Dock detta i lika måtto till Höglovl. Kongl. Göta Hovrättens högvisa omdöme, underdån. ödmjukeligest hemställa.

Tillbaka