Tjust härads dombok den 6/6 1700

 

§ 71.

 

Uppå Löjtnantens välborne herr Philip Ehrenmarks vägnar ingav Kronans befallningsman välbetrodde Johan Tranaus en attest över den skada som herr Löjtnanten lidit genom en olycklig vådeld, som dess rustningsstam Trästad uti Blackstad socken, se Num: 105, den 23 mars innevarande år övergått. Var utav befanns, att genom samma vådeld blivit fördärvat och avbränt gaveln på en stuga med 2:ne fönster. Ett nytt loft, med 2:ne under- och överrum S 13 alnars längd och 10 alnars bredd, och 4 ståckelåsar för, 1 bod med överlopp S 8 alnars längd och bredd, med lås för. Ett stall med hög skulle och dubbel port. Fähus nästan nytt, med 3:ne rader uti och hög skulle för 40 lass hö. En ny logelada á 28 alnars längd, 13 alnars bredd och däruti 10 tjog halm, 2 lass korn- och ärthalm, ett stall med foderbära och skulle, S 14 alnars längd och bredd, med 13 lass hö uti. 20 tunnar säd, 4 ltt humle, samt navrar, yxor och all annor järnredskap, för bönder som bruka gården. Uppbrunnit 2 tunnor säd, och 13 tolfter timmer till en byggning hemfört. Anhållandes befallningsmannen, att herr Löjtnanten därefter till Rustningshemmanets uppbyggande måtte brandstöd erhålla. Tingsrätten tog samma lidne skada uti övervägande, och som den utav Rätten till 160 daler silvermynt blev värderat, så tilldömdes herr Löjtnanten Ehrenmark, efter samma mätning brandstöd att åtnjuta.