Mo härads dombok den 17/10 1673

Inställde sig för Rätten Axel Larsson i Hårlanda tillika med sin hustru, Margareta Pärsdotter, givandes tillkänna att han skickade sin flicka Britta Axelsdotter till Nilses hustru i Jära Anna Jönsdotter ett ärende till att beställa, då bemälte hustru Anna Jönsdotter haver tagit förklädet ifrån henne, varför gick hustru Margareta till hustru Anna och frågade henne, för vad orsak skull hon ryckte förklädet av hennes dotter? Då hon svarade sig hava lärt av andra, att om hon skulle överkomma någon som hade tvenne förkläden, eller den som hade ett strumpeband på ett bart ben och hon finge det borttaga, skulle hennes lilla och sjuka barn bliva friskt igen.

Förmäler alltså Axel Larsson sin flicka Britta Axelsdotter, ifrån den tiden ej haft hälsedag, och i ty haver hustru Anna storligen misstänkt, att hon skall vara vållande i hans dotters sjukdom.

Därtill svarar Nils Gunnarsson i Jära sin hustru fuller hava så gjort och sagt som förmält är, men med höga förpliktelser förnekar henne det hava gjort till den ända, att Axels dotter skulle bliva därav sjuk, eller att hans hustru skulle därmed något ont hava ment, vilket han vill ställa uti vars och ens consideration och omdöme som hans hustru känt haver.

Berättar alltså Nämnden med andra flere, att denna hustru Anna Jönsdotter haver alltid varit en enfaldig och oberyktad människa, det nämndemännen vilja taga på sina samveten, att hon därmed intet argt ment haver. Alltså emedan detta förnimmes vara skett av oförstånd och andras inrådande, samt icke uti den mening att göra någon ont därmed, kan tingsrätten henne någorlunda förskona, dock att hon icke sådana medel skulle söka till sitt barns hälsa, skall bemälta Anna erlägga till sockenkyrkan Mullseryd 2 kannor vin, med förmaning till henne och andra att taga sig vara för lösa människors inrådande till sådant.

Tillbaka