Hanekinds härads dombok den 6/12 1630 i Slaka.

 

Klagade hustru Elisabet Andersdotter till en ung dräng, benämnd Måns Persson, vilken i förleden sommar hade av våda huggit hennes man, Arvid Jönsson, i foten med en lie medan de slogo tillhopa uti en äng, och Arvid gick ned för Måns i slaget, och i detsamma föll han omkull uppå sin egen lie och skar halva armen av sig, att han måtte sätta livet till, att det av våda skedde, vittnade dessa efterskrivna. De gjorde deras ed å bok. Nämligen: Lasse Jonsson, Joen Svensson och Olof Persson.

Ty dömdes han efter det 2 Cap: i Dråpare:B. Dock bleve de för Rätten vänner och väl förlikta, och Måns lovade henne 50 daler. Därmed var hon väl tillfreds.

Tillbaka