Östergötland

Bobergs härads dombok den 6/4 1630 i Lönsås

Kom för Rätten Hålsten i Hella länsmannen, och anklagade en Ryttare, benämnd Nils Botvidsson, den där gift är, föregivandes honom genom hordoms lust hava avlat barn med en gift hustru, vid namn Kerstin Nilsdotter, den en Knekt haver till man, för vilken sak de tvenne resor tillförende är tingförde vordne, och haver hon bekänt, därpå hon och dö vill, att bemälte Ryttare är rätte barnafadern, och barnet, som vid tingsbordet synt är, honom alldeles uti ansiktet ganska likt, det han ingalunda bekänna vill, utan säger sig aldrig med henne hava något olovligt sätt att beställa.

Så är likvist uppenbart, det han hade städse fört och tracktat, att kunna såvitt bringa det han någon måtte få lejd, som denna sak uppå sig taga ville och han därifrån fri bliva. Varför medan han högeligen svär, att han, som förbemält står, är rätta baneman och barnafadern, och skölz (bad?) till nämnden, om de honom värja kunde, det de sade sig ingalunda göra kunna, utan alla sade dem skyldige. Dömdes de båda efter Guds Lag till livet.

Tillbaka