Ur Göta hovrätts dombok B IIA: 29 från 1722

Den 14 april förehades och resolverades följande Criminal från Värmland.

Tingsrättens, i Näs härad, rannsakning och utslag över bonden Nils Grelsson uti Rud, vilken sedan han blivit död funnen, har hans barn och mågar honom inburit, och angivit för Capellanen i församlingen, att han sotdött, vilken givit söndagen därefter sedan i kyrkogården med Christeliga ceremonier begravning. Och emedan sedermera rykte uppkommit som skulle Nils Grelsson själv sig livet avhänt och ihjälskjutit. Ty är behörig rannsakning däröver anställd vorden. Varvid befunnits såväl av dess hustrus som barn och mågars egna gjorda bekännelse, det Nils Grelsson, som vid sitt sunda förnuft varit, själv sig av daga tagit. Emedan sedan han någon stund förut av stugan frisk utgått att lasta hö, är vid laduväggen funnen död liggande med en räffelbössa igenom halsen skjuten, vilken bredvid honom legat. Den där med mynningen legat fram och handslaget ifrån, en tageltråd vid avtryckaren med ena änden, och den andra änden suttit uti dess hand. För den skull Tingsrätten i anledning av 4:de Cap. Högmålsbalken dömt att Nils Grelssons döda kropp bör av bödeln till skogs föras och nedergrävas, och som han en gång en Christelig begravning njutit, sådant Kungliga Rättens vidare omprövande underställt.

Resolutio

Såsom Nils Grelssons döda kropp redan genom de övriga ceremonier njutit Christelig begravning, så låter och Kungliga Rätten, till förekommande av vidare förargelse därvid bero. Dock som dess hustru, barn och mågar utan föregången rannsakning och dom, låtit hoo, som sig själv livet avhänt, begrava, så bör de tillsammans för denna sin förseelse giva till Kyrkan 5 daler silvermynt. Jönköping den 14 april 1722.

Tillbaka