Tjust härads dombok den 3/3 1641

 

Blev och avsagt att Axel Persson i Trästad skall betala Christoffer Herbts de 29 daler 16 öre kopparmynt efter sin givne kvittens och sedan söka sin man om han gitter. 

 


Tjust härads dombok den 7/9 1641

 

"Beviljades Axel Persson faste på Trästad gård belägen i Tjust, Blackstad socken, efter sitt undfångne köpebrev givet av Måns Knutsson i Dröpestad på bemälte gård, vilken han av bemälte Måns köpt haver för 96 Riksdaler. Och efter Måns samma gård tillförne med silver och rede penningar betalt haver, som fastebrevet utvisar, och bemälte Nittio Sex Riksdaler av Axel Persson till fullo nu bekommit haver. Alltså efter köpebrevens kraft avhände bemälte Måns Knutsson sig och sina arvingar samma Trästad gård och tillägnar honom Axel Persson och hans arverom med allt tillhörande ägor som av ålder tillegat hava, och är med rätta till vinnes komne, våte och torre, intet undantagandes, att njuta och behålla evederligs oklandrat egendom."  

 


Tjust härads dombok den 17/4 1660

 

Axel Perssons änka låter uppbjuda Näringsnäs skattegård emot 177 daler silvermynt och 6 Riksdaler. 

 


Tjust härads dombok den 26/6 1660

 

Näringe i Odensvi socken uppbjudes, där salige Axel Perssons änka haver att fordra 177 daler silvermynt och 6 Riksdaler.

 

 

Startsidan