Familjen Knut Spångberg

Familjen Spångberg vid syrenbersån i Skogslotten, Älvestad, år 1929.

Övre raden: Märta Pihlgren, på hennes arm Gunvor, Knut, på hans arm Elsie.

Nedre raden: Karl-Erik, Ulla Lillian, Tor-Elis Jejje, Curt.

I mamma Märtas mage Gertie.

Till startsidan