Familjen Wisberg, Karlsholm, Öndal.
Alice sitter längst till vänster, i vems knä hon sitter är ännu oklart, därefter Axel, Anna, Evert, Hjalmar och Henry, längst fram sitter Elvy, Inga och Britta. Tore och Dagny saknas på kortet.

Kortet taget sommaren 1926.

Till startsidan