Familjen Wisberg, Karlsholm, Öndal 1949
På främre raden sitter syskonen, Axel, Inga, Evert, Britta, Alice, modern Anna, fadern Hjalmar, Tore, Elvy och Henry.
Bakre raden, Per Åstrand, Marianne Karlsson, Erik Fredriksson, Maria Karlsson, Herbert Ottosson, Rut Lindström och Alvar Johansson.
Kortet troligen taget i samband med Hjalmars 85-årsdag
Till startsidan